Fundacja WieśWieJak

Wspólnie wspieramy rozwój obszarów wiejskich

Fundacja WIEŚWIEJAK rozpoczęła swoją działalność w 27 kwietnia 2016 r.

Pobudzamy inicjatywy mieszkańców

Ochrona wartości historycznych, kulturowych, urbanistycznych, przyrodniczych I krajobrazowych, opiniowanie przedsięwzięć związanych
z rozwojem obszarów wiejskich I miast do 25 tys. Mieszkańców.

Budujemy własną tożsamość

Podejmowanie działań na rzecz propagowania etyki życia publicznego i aktywności służących przeciwdziałaniu korupcji.

dowiedz się więcej