wieswiejak

WYJAZD EDUKACYJNY "ODKRYWCY TAJEMNIC"

„Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższa jest radość z pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość triumfu i szczęście samodzielności, opanowania i władania.”
                                                                                                                                                                 
                                                                Janusz Korczak

Termin:

18 – 25 sierpnia
2021 roku

Miejsce:

Dom Wczasów Dziecięcych
“Gołoborze” w Rudkach
(województwo świętokrzyskie)
GALERIA ZDJĘĆ OŚRODKA