Fundacja Wieświejak

Wieświejak

Polityka informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych),  zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Fundacja WIEŚWIEJAK informuje, iż:
 
1) Administratorem danych osobowych, o których mowa w powyższej zgodzie na ich przetwarzanie jest Fundacja WIEŚWIEJAK pod adresem: Koszajec 33, 05-840 Brwinów
2) Dane osobowe, o których mowa w powyższej zgodzie na ich przetwarzanie, są przetwarzane:
 
  1. w celach związanych z udziałem Pani/Pana w procesie rekrutacji do Projektu, udziałem w Projekcie i  realizacją tego Projektu oraz w celu oferowania usług dotyczących możliwości dalszego rozwoju kompetencji, które Pan/Pani zdobył/ła w trakcie realizacji tego Projektu (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia), na podstawie powyższej zgody na przetwarzanie danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania Projektu, który Fundacja WIEŚWIEJAK realizuje na podstawie umowy zwartej z Gminą Brwinów.
  2. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. F Rozporządzenia),
  3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia). 

 

3) Dane osobowe, o których mowa w w powyższej zgodzie na ich przetwarzanie, możemy udostępniać zleceniodawcy Projektu.
4) Nie przekazujemy danych osobowych, o których mowa w powyższej zgodzie na ich przetwarzanie, poza teren Polski.
5) Dane osobowe, o których mowa w powyższej zgodzie na ich przetwarzanie, będą przechowywane przez okres realizacji Projektu, czyli działań skierowanych zarówno do uczestników bieżącej edycji Projektu jak i absolwentów kolejnych edycji.
6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych o których mowa w powyższej zgodzie na ich przetwarzanie, przysługuje Pani/Panu:
 
a.      prawo dostępu do tych danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b.      prawo do sprostowania tych danych,
c.       prawo usunięcia danych,
d.      ograniczenia przetwarzania danych,
e.       prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f.        prawo do przenoszenia danych,
g.      prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
h.      prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 
7) W sprawach danych osobowych i realizacji  praw  może się Pan/Pani kontaktować z Fundacją WIEŚWIEJAK przez email: biuro@wieswiejak.pl , lub pisemnie na adres siedziby Fundacji.
Skip to content