Fundacja Wieświejak

Wieświejak

wieswiejak

TABLICE EDUKACYJNE

Lokalizacja tablic:

  • Glinianki | Zielony Zakątek w Koszajcu –  naprzeciwko bloku Koszajec 20
  • Cmentarz ewangelicki | ul. Promyk, Krosna-Wieś – w pobliżu posesji nr 5
  • Cegielnia Julianów | ul. Promyk, Krosna-Wieś – kilka metrów od posesji nr 2
  • Cegielnie Środkowa i Ferdynandówka | ul. Józefowska, Krosna-Wieś, w pobliżu posesji nr 33

Do opracowania tablic
edukacyjnych wykorzystano:

Fragmenty materiału Grzegorza Przybysza pt.
„Dawno temu w Brwinowie”:
  1. „Cmentarz na Koszajcu – ginące ślady brwinowskich ewangelików” opublikowano na łamach www.brwinow.com  30 grudnia 2003 r.
  2. „O tym jak cegła zastąpiła drewno” opublikowano na łamach www.brwinow.com 19 lipca 2011 r.
 
Fragmenty materiały Andrzeja Mączkowskiego pt. Brwinowskie Glinianki opulikowanego na profilu Facebook Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa, 30 lipca 2015
 
Spis abonentów z 1939 r. http://genealogyindexer.org/view/1939Ptel/1939Ptel%20-%201124.pdf data dostępu 17 października 2020 r.
 
„Przegląd Budowlany”, Zeszyt 10, str. 548, 25 października 1937 r. Warszawa, wyd. Organ Stowarzyszenia Zawodowego Przemysłodawców Budowlanych R.P. i delegacji stałej Z. P. B. R.P. 
 
Pokropiński Bogdan, 1995, Historia kolejek wąskotorowych Mazowsza [w:] Inżynierowie Polscy w XIX i XX wieku. T. 4. Polskie Towarzystwo Historii Techniki (PTHT)
 
Wspomnienia mieszkańców

Partnerzy:

Gmina Brwinów

Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa

Drukarnia Amtex

Grafika:

Anna Żaczek-Siwczuk

Tłumaczenia:

Victoria Tucholka
 
Giulia Ferrario
Ogromne podziękowania dla wszystkich osób, które odpowiadały za gromadzenie materiałów,  określanie lokalizacji tablic, korekty, udzielały nam informacji zwrotnych, zwracały uwagę na pewne nieścisłości, wspierały dobrym słowem, itp.
Grzegorz Przybysz
Andrzej Mączkowski
Agnieszka Boniecka
Bożena Łukawska
Adam Adamczyk
Monika Mendroch-Karbowska
Katarzyna Fałkowska
Marta Pieńkowska
Kuba Pieńkowski
Maciej Boenisch
Monika Gaczyńska
Mirosława Kosiaty
Ewa Serwicka
Urszula Pacholska
Wiesława Kurzela
Joanna Rezmer
Marta Grędzicka
Sylwia Wiłkojć-Kowalska

Fotografie i wycinki prasowe:

Lata 30 XX wieku. Przedwojenna, letnia willa Wiencków w Koszajcu.
Fot. zbiory rodzinne Ewy Łaguny-Wiencek
 
 1966 r. Dom Rodziny Wiencków
Fot. zbiory rodzinne Bożeny Łukawskiej
 
2020 r. Cmentarz obecnie
Fot. Anna Łukawska-Adamczyk
 
Lata 30. XX wieku. Rodzina Wiencków na tarasie letniej willi w Koszajcu.
W tle komin cegielni.
Fot. zbiory rodzinne Ewy Łaguny-Wiencek
 
Reklama prasowa z „Przeglądu Budowlany”, Zeszyt 1, 25 stycznia 1936 r. Warszawa
 
„Spis Abonentów Sieci Telefonicznych Państwowych i Koncesjonowanych w Polsce (z wyjątkiem m. st. Warszawy) na 1939 r.”; Państwowe Przed­siębiorstwo „Polska Poczta, Telegraf i Telefon”, Warsaw, 1939
 
Reklama prasowa z „Przeglądu Budowlanego”, Zeszyt 1, 25 stycznia 1936 r. Warszawa
 
1939 r. Pracownicy, którzy formowali cegły.
 
1939 r. Dom dla pracowników cegielni
Fot. zbiory archiwalne Grzegorza Przybysza

Pracownicy cegielni Środkowej.
Fot. zbiory rodzinne Haliny Kaczyńskiej
 
Wykonanie tablic edukacyjnych dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska2020
Skip to content