Fundacja Wieświejak

Wieświejak

WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY “MAGICZNY ŚWIAT PSZCZÓŁ”

WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY “MAGICZNY ŚWIAT PSZCZÓŁ”

Do 31 października 2022 r. przedszkola, szkoły, młodzieżowe domy kultury, instytucje kultury mogą zgłaszać do udziału w konkursie prace plastyczne dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego.

CELE KONKURSU:

  1. popularyzacja wiedzy na temat znaczenia i roli owadów zapylających (pszczoły, trzmiele) w środowisku naturalnym,
  2. zwrócenie uwagi na zagrożenia ekologiczne wynikające z ciągle malejącej liczby pasiek oraz postępującej degradacji środowiska,
  3. przedstawienie możliwości ochrony przyrody, będącej źródłem surowców niezbędnych do wytwarzania produktów pszczelich.

UCZESTNICTWO W KONKURSIE:

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:

4 – 6 l.

7 – 10 l.

11– 15 l.

Skierowany jest do dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego.

Skip to content